Renéixer per Nadal
Renéixer és fugir de la mentida