Estratègies compartides
Més enllà de la relació client-proveïdor
Fa ja uns anys, en un fòrum amb més d'una cinquantena d'empresaris a prop de València, vaig tenir la oportunitat de parlar sobre la meva experiència en innovació.
A l'estona final de precs i preguntes, un empresari em va preguntar:
- "Tot això està molt bé, però jo que tinc una petita empresa que he de fer per innovar?"
Es veu que el meu discurs sobre la importància d'observar i de col·laborar per extreure'n conclusions aplicables a la nostra realitat no li va acabar de fer el pes.
Influenciat per alguns amics que havien vist moltes PiMEs fracassar per entestar-se a no créixer per seguir sent fidels als seus “principis”, li vaig dir que el que havia de fer és buscar punts de complementarietat amb les empreses que tenia al voltant i fer un salt endavant.
Em va mirar i no va dir res. Pensaria: “Aquest il·luminat no té ni flors del que diu...”

Avui, però, he vist una empresa que basa el seu model de negoci precisament en aquesta complementarietat: en ajudar als tècnics especialitzats a relacionar-se amb el món real, per a que tots tres guanyin.

En un món en que només els diferents tindran marge, la col·laboració entre empreses serà una bona sortida. Una col·laboració molt més intima que les relacions client-proveïdor clàssiques, ja que es basen en compartir línies estratègiques. Recordeu co-society.
Llegir més: