La ma del destí – Cara B – (AI10)
El criteri per triar

Imatge de h9images a Freepik

And if there's one guy, just one guy 
Who'd lay down his life for you and die 
It's hard to say it 
I hate to say it 
But it's probably me

Segur que poca gent podia imaginar-se la complexitat d'analitzar el comportament d'unes poques dècimes de segon d'un robot. 

El requeriment que havia rebut del govern no li deixava, però, cap altra opció.

A la unitat SMA035/4C/SAF, altrament conegut com "S", de la sèrie SAFE, li havien passat un munt de coses pel cap els instants abans d'aixecar el palmell de la ma, capturar la bala, i aprofitar l'impuls per emportar-se a terra a la ministra, protegint tota la superfície del seu cos per si es produïen nous atacs.

No va ser fàcil destriar l'espurna d'atenció que va fer que es preparés per aturar la bala. 

Entre centenars de sorolls, esdeveniments, i converses gravades en els registres de comportament de la unitat "S", la Júlia va prioritzar aquelles que havien augmentat el nivell d'alerta.

La primera pista que realment li va semblar l'inici de seqüència va ser una gravació de veu que deia "on target". 

Analitzant les coordenades d'origen del so, que el robot feia per triangulació, va veure que venien del lloc on pocs instants després es desencadenarien els trets.

Com havia reaccionat el robot? 

- Havia augmentat el seu nivell d'alerta. 

- Havia augmentat la prioritat dels sons que venien d'aquella zona 

- Havia reportat al centre de control el fet. 

- Havia reduït la distancia de seguretat amb la ministra 

- Havia calculat la distància del fet. 157 metres.

La Júlia havia relacionat aquestes reaccions entre centenars d'altres reaccions a altres esdeveniments, que va descartar per no estar relacionats amb l'atac que es va produir.

La segona pista va ser també una veu gravada, uns pocs metres allunyada de la primera, segons la triangulació, que deia "fire".

Com havia reaccionat a aquest segon esdeveniment el robot? 

- Havia augmentat el nivell d'alerta al màxim a tot l'equip de seguretat. 

- Havia enviat una ordre d'enviar un equip d'intervenció al lloc del fet.

- Havia enfocat la visió al punt.

No va tenir més temps, segons els registres. 

El tercer esdeveniment, els trets, tres, separats per poques centèsimes de segon, li van permetre identificar l'arma, i el temps de reacció que tenia, el càlcul de la trajectòria. I finalment, aixecar el braç amb el mecanisme de reforç anti-torsió.

Li van sobrar unes mil·lèsimes, segons el vídeo, que ell mateix va gravar. 

Les bales havien atravessat els més de 150 metres en poc més 0,08 segons.

I així i tot, li qüestionaven des del govern que no hagués salvat a la primera ministra, o al ministre de defensa també.

Havia de triar, als tres no arribava. 

Només en podia salvar un. 

La distància entre els atris evitava una acció múltiple.

Era dubtós que pogués arribar a salvar a la primera ministra o al ministre de defensa. 

Eren massa lluny. 

Tampoc veia, en els registres, que s'ho hagués plantejat.

La primera prioritat era salvar a la "seva" ministra.

Mentre tancava l'expedient, marcant la conducta com adequada, va pensar que aviat els franctiradors actuarien en silenci. 

Aquests terroristes segur que haurien planificat el cop sense utilitzar cap eina tecnològica, ja que cap dels registres d'intel·ligència tenia cap pista al respecte de l'atemptat.

No comptaven però, que el Safe seria tan ràpid, i la mantindria sana i estàlvia. 

A hores d'ara, li estaria fent el sopar.

Llegir més: