Una altra mirada
Un autre regard - Monica Das Neves - Escola Moragas
Escoltar els senyals
Interpretar bé les dades
Canviar 2.0
Tots plegats estem cercant el nostre paper en la revolució de les xarxes socials
Ales per la xarxa
La natura ha estat sempre un element d'inspiració pels innovadors, i imitar-la un repte