Tirar de repertori
personalitzar amb encert
La genialitat amb normalitat
La proximitat del talent