“La caseta i l’hortet”
Antagonismes els de ciutat i la natura
Tirar de repertori
personalitzar amb encert
La genialitat amb normalitat
La proximitat del talent