Escales d’innovacions
Encadenar generació de valor
Qui és més innovador? L'equip que descobreix una nova bateria més petita o el que genera un Net PC amb aquesta bateria? Hom podria pensar que el primer, que és el que domina la ciència amb profunditat. Però també podem argumentar que si el darrer no l'empaquetés en un Net PC o mini PC portàtil, no tindria mercat i per tant es quedaria en el món de les invencions, lluny de l'èxit comercial que requereixen, sota el meu punt de vista, les innovacions.

En un recent article sobre la creació de valor de la innovació de McKinsey es comenten el que ells anomenen els tres nivells d'innovació:

  • L'alt nivell (que jo hauria anomenat just a l'inrevés, coses de la vida!) es relacionaria amb les matèries primeres, com els microprocessadors.

  • El nivell intermig catalogaria les innovacions composades per agrupacions de components d'alt nivell, per exemple els circuits electrònics.

  • El baix nivell ja serien innovacions en productes finals, que arriben directament al gran públic.


En qualsevol dels tres es poden produir canvis rellevants que afectin no només al seu nivell, sinó a tots tres. Així, una innovació en l'alt nivell genera una cascada de noves aplicacions als nivells inferiors. Les de baix nivell, en canvi, s'encarreguen de donar rellevància i visibilitat a les innovacions d'alt nivell. A més, per arribar a la gent, necessitaran una bona dosi de marketing i logística...

Arribarem a la conclusió doncs que el que realment generarà progrés serà la combinació de tots aquests factors, aliniats, per tal de poder tangibilitzar aquest valor, de manera que sigui percebut pels clients, i els impulsi a la decisió de compra, que tant necessitem darrerament.
Llegir més: