La satisfacció de l’èxit
L'impuls del cavall guanyador