Ser líders o ser pioners?
La necessitat d'una mirada àmplia.