Seguir al líder
Causa o efecte: Innovació i èxit a Google
Darrerament comentàvem la dificultat de mantenir el lideratge en el món global.
Davant d'aquest atzucac podem tenir la temptació de mirar al líder i intentar seguir les seves passes. I el més brillant dels exemples d'empresa global del segle XXI és Google.

Aquesta temptació pot tenir però un costat amarg, com ens comenta Nicholas G. Carr, a "l'Enigma Google", ja que l'envejat sistema d'innovació de google pot no ser aplicable a totes les empreses, i fins i tot és dubtós si l'èxit de la companyia és fruit d'aquest esperit innovació, o ha estat l'èxit el que els ha impulsat a imposar una manera de fer innovadora.

L'anàlisi del cas Google ens porta a veure el seu sistema innovador més com un efecte que com la causa del seu èxit. L'encert dels seus fundadors es basa en tres pilars:
  • La organització de la informació

  • Trobar un mecanisme màgic per cobrar la publicitat i que l'anunciant estigui encantat

  • Aconseguir un nivell de rapidesa increïble per la magnitud d'Internet gràcies a l'excel·lència tecnològica.

Tots aquests encerts són anteriors a l'admirat sistema d'innovació.

Un cop has fet girar la roda fins i tot et pots permetre fallar en les teves iniciatives innovadores, ja que el cost del fracàs no és significatiu, i si algun altre despunta, el fitxes. Fins i tot una anàlisi acurada dels millors productes Google (Earth, Docs, Blogger, You Tube...) ens mostra que la majoria són fruit d'adquisicions d'empreses d'èxit. Només Maps i Gmail són productes de la pedrera.

De fet, qui es negaria a que el compri Google? És entrar a formar part del nucli de la xarxa! I són els tres pilars dels que parlàvem el que els ha situat en aquesta posició de privilegi.

I tots aquests satèl·lits que ens ofereix i ens oferirà de manera gairebé gratuïta, són oli per a que la roda d'Internet giri encara més ràpid, el que generarà més cerques, més ingressos per publicitat, i més diners per destinar a innovar o a comprar!

Podem copiar-los? Difícil, ja que no podem definir ni quin tipus d'empresa és Google. Sembla més fàcil que ells ens copiïn a nosaltres... Tanmateix, seguir-los de prop sembla bàsic per estar endollat a les darreres tendències.
I com a mínim podrem utilitzar-les gairebé de franc. Un regal per nosaltres i per ells.

Referències:
"L'enigma Google", publicat a strategy+business de Booz Allen Hamilton, ref.3295.
" Chain rusty" - http://www.morguefile.com/archive/display/227244
Llegir més: