Com triomfar en un món global?
còctel d'èxit
No fa gaire en unes xerrades sobre innovació, parlàvem sobre la dificultat de trobar l'èxit o com a mínim sobreviure en un món on les grans marques s'expandeixen arreu i d'alguna manera homogeneïtzen la diversitat.

No trobem segur cap recepta màgica, però potser alguns detalls que hauran de formar part d'aquest còctel d'èxit.

Primer, diferenciació. S'ha de ser especial, tenir un estil, una personalitat.
Segon, identificació. Que et reconeguin com proper, com part d'una realitat local.
Tercer, satisfacció. Que la qualitat percebuda iguali o superi les expectatives.
Quart, equip. No podrem fer res sols, necessitarem aliats que cobreixin les mancances individuals, un total més gran que la suma dels elements.
Cinquè, esforç. Treball, mètode i sacrifici. Res del que val la pena s'obtè sense lluita.

I finalment un poc de sort.

Potser reconeixem aquests trets en una de les iniciatives d'èxit d'enguany.
Potser són el gèrmen de la glòria.
Felicitats, Barça.
Llegir més: