Inquiets! Espavileu!
Dades del ritme d'innovació
Esclaus del zapping
El que internet està fent als nostres cervells
Escales d’innovacions
Encadenar generació de valor
Innovar o intuir?
Com arribar a l'èxit?